Джи Ди Пи ООД е сертифициран партньор на Микроинвест за град София, Пловдив, Стара Загора и Варна.

Фирмата осъществява дейност на територията на цялата страна.

СУПТО РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Microinvest Склад Pro 

(в списъка на НАП под № 1)

гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

 

ЦЕНА ЗА ЕДНОКРАТНО ЗАКУПУВАНЕ: 349 лв. с ДДС

ИЛИ

МЕСЕЧЕН ЛИЦЕНЗ: 24 лв. с ДДС /месец

Клиентът може да избере между еднократно закупуване на продукта или месечен абонамент.

 

Допълнителни такси:

  1. Лиценз за работа с база данни MS SQL – 240 лв. с ДДС (еднократна такса).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАТЕНИ РАЗХОДИ КЪМ ДЖИ ДИ ПИ ООД, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18:

 

  1. Облачно архивиране на база данни, съхранение по сроковете на ДОПК и ежедневна проверка за направен архив на базата данни – архивиране 1 път на ден – 240 лв. с ДДС / година. 
  2. Попълване на Приложение № 32 за деклариране на използвания софтуер от търговеца пред НАП – 84 лв. с ДДС (еднократна такса).
  3. Договор за поддръжка на СУПТО – 72 лв. с ДДС/година

За да подадете Приложение № 32 за деклариране на използвания софтуер от търговеца пред НАП, задължително трябва да разполагате с договор за внедряване на СУПТО, договор за облачно архивиране и договор за поддръжка на СУПТО с Джи Ди Пи ООД. При сключване на договори с нас, ние ще ви съдействаме за подаването на всички документи и ще ви подпомагаме при работата с продуктите на Микроинвест.

ОТСТЪПКИ:

За повече работни места – индивидуални отстъпки до 50 %. За повече информация изпратете индивидуално запитване.

БЕЗПЛАТНО СУПТО ЗА ФАКТУРИРАНЕ

MICROINVEST INVOICE PRO

В списъка на НАП под № 355

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране, който гарантира бързо издаване на документи и сигурност при тяхното съхранение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури, протоколи и др. Всички документи съдържат винаги актуални реквизити според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени, с възможност всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране. Използването на програмата позволява счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, без значение къде се намират.

 

Microinvest Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови операционни системи на Microsoft, включително Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10.

 

Microinvest Invoice Pro поддържа експорт на информация до счетоводните продукти на Microinvest, както и директен импорт на документи от Microinvest Склад Pro.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАТЕНИ РАЗХОДИ КЪМ ДЖИ ДИ ПИ ООД, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18

  1. Облачно архивиране на база данни, съхранение по сроковете на ДОПК и ежедневна проверка за направен архив на базата данни – архивиране 1 път на ден – 240 лв. с ДДС / година. 
  2. Попълване на Приложение № 32 за деклариране на използвания софтуер от търговеца пред НАП – 84 лв. с ДДС (еднократна такса).
  3. Договор за поддръжка на СУПТО – 72 лв. с ДДС/година
За да подадете Приложение № 32 за деклариране на използвания софтуер от търговеца пред НАП, задължително трябва да разполагате с договор за облачно архивиране и договор за поддръжка с Джи Ди Пи ООД. При сключване на договори с нас, ние ще ви съдействаме за подаването на всички документи и ще ви подпомагаме при работата с продуктите на Микроинвест.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АРХИВИРАНЕ

Според новите изисквания на Наредба Н-18, търговците са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението и в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение ( период на съхранение на архивните копия 7 години).

 

За всяка загуба на информация или повреждане на текущата база данни търговеца носи отговорност и може да бъде санкциониран от НАП. В тази връзка препоръчваме ЗАДЪЛЖИТЕЛНО архивиране на базата данни поне 1 път на ден. Архивирането се отнася за всички СУПТО софтуери.

 

Ние от Джи Ди Пи ООД можем да архивираме всеки локално инсталиран софтуер или неговата база данни. Извършваме ежедневна проверка дали вашата база данни е архивирана и ако не е налично архивно дневно копие ще се свържем с вас. Всички архиви ще са достъпни за нашите клиенти в специализиран портал за архивиране на адрес https://arhiv.supto.bg и при необходимост всеки търговец ще може да предоставя на НАП защитен линк за достъп до архивно копие на базата данни.

 

 

 

ОБЛАЧНО архивиране на база данни на СУПТО, ежедневна проверка за извършен бекъп и съхранение по сроковете на ДОПК
архивиране 1 път на ден –
240 лв. с ДДС / година.

 

 

 

 

Архивиране на СУПТО софтуер, компютър или сървър – по договаряне в зависимост от обема информация.

 

 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ В ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ

  1. Договор за внедряване на СУПТО и документи доказващи закупуване на СУПТО.
  2. Договор за облачно архивиране на базата данни или архивиране на целия компютър.
  3. Договор за поддръжка на СУПТО.