Оставащо време до въвеждане на изискванията
13 days : 04 hours : 56 minutes : 13 seconds

ИЛИ

СУПТО РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Microinvest Склад Pro 

(в списъка на НАП под № 1)

гъвкава система за управление на стоковите наличности и парични потоци на фирмите. Програмата позволява да бъдат контролирани всички процеси, свързани с управление на производствената и търговската дейност.

 

ЦЕНА ЗА ЕДНОКРАТНО ЗАКУПУВАНЕ: 349 лв. с ДДС

ИЛИ

МЕСЕЧЕН ЛИЦЕНЗ: 24 лв. с ДДС /месец

Клиентът може да избере между еднократно закупуване на продукта или месечен абонамент.

 

Допълнителни такси:

  1. Лиценз за работа с база данни MS SQL – 240 лв. с ДДС (еднократна такса).
  2. Архивиране на база данни и съхранение по сроковете на ДОПК – архивиране 1 път на ден – 240 лв. с ДДС / година.
  3. Попълване на Приложение № 32 за деклариране на използвания софтуер от търговеца пред НАП – 84 лв. с ДДС (еднократна такса).
  4. Инсталация и интегриране на софтуера в търговския обект – по договаряне.

ОТСТЪПКИ:

За повече работни места – индивидуални отстъпки до 50 %. За повече информация изпратете индивидуално запитване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО АРХИВИРАНЕ

Според новите изисквания на Наредба Н-18, търговците са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера (текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението и в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК, независимо от нейното местонахождение ( период на съхранение на архивните копия 7 години).

 

 

За всяка загуба на информация или повреждане на текущата база данни търговеца носи отговорност и може да бъде санкциониран от НАП. В тази връзка препоръчваме ЗАДЪЛЖИТЕЛНО архивиране на базата данни поне 1 път на ден. Архивирането се отнася за всички СУПТО софтуери.

 

 

Ние от Джи Ди Пи ООД можем да архивираме всеки локално инсталиран софтуер или неговата база данни. Извършваме ежедневна проверка дали вашата база данни е архивирана и ако не е налично архивно дневно копие ще се свържем с вас. Всички архиви ще са достъпни за нашите клиенти в специализиран портал за архивиране на адрес https://arhiv.supto.bg и при необходимост всеки търговец ще може да предоставя на НАП защитен линк за достъп до архивно копие на базата данни.

 

 

 

Архивиране на база данни на СУПТО, ежедневна проверка за извършен бекъп и съхранение по сроковете на ДОПК – архивиране 1 път на ден –
240 лв. с ДДС / година.

 

 

 

Архивиране на СУПТО софтуер, компютър или сървър – по договаряне в зависимост от обема информация.

 

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ?

  1. Да ни изпратите запитване за оферта спрямо вашите нужди.
  2. Ние ще се свържем с вас и ще направим анализ на вашите бизнес процеси и ще ви съставим оферта.
  3. След като получите нашата оферта, да се запознаете подробно с всички детайли. При необходимост може да се свържете с нас за допълнителни разяснения.
  4. Да изберем и стартираме услуга за Архивиране. Според новите изисквания на Наредба Н-18, архивирането на базатата данни е абсолютно задължително. За повече информация прочетете тук.
  5. Да подпишем договор за внедряване на СУПТО и поддръжка.